takie rzeczy to na mat fizie w licbazie sie dzieją również XD